ابوالفضل صومعلو افزود: سازمان امور مالیاتی نیز پس از دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسی وزارت مسکن، آن را تصویب و به صورت قانون درخواهد آورد.

وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی دریافت درصدی مالیات مضاعف از خانه‌های خالی از سکنه بوده است.

به گزارش فارس، وی اضافه کرد: چون هنوز این پیشنهاد قطعی نشده است، نمی‌توان در مورد میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه اظهار نظر کرد چرا که امکان دارد سازمان امور مالیاتی از میزان پیشنهاد ما پایین‌تر یا بالاتر تصویب و قانون کند.

*۲۰۰ هزار خانه خالی در تهران

صومعلو در پاسخ به این سؤال که آیا آماری وجود دارد که چه تعداد خانه خالی از سکنه در تهران شناسایی شده است گفت: در حال حاضر از طریق اداره برق ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران مصرف برقشان صفر تا۵۰ کیلووات ساعت گزارش شده است که این به معنی خالی و نیمه خالی بودن آن واحد مسکونی است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی افزود: دقیقاً نمی‌توانیم در مورد خالی از سکنه بودن این واحدهای مسکونی اظهار نظر کنیم، چرا که احتمال دارد مالک آن واحد مسکونی در شهرستان باشد و یا مالکی که منتظر گران‌تر شدن مسکن و یا مالکی که تصمیم به فروش دارد، اما خریداری برای آن پیدا نمی‌شود.
وی اظهار داشت: اما طبق گزارش اداره برق برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مصرف برق صفر تا ۵۰ کیلووات گزارش شده است که این نشانگر این است که با این واحد مسکونی خالی از سکنه است و یا اینکه تردد در آن بسیار پایین است.
وی تأکید کرد: استنباطی که می‌توان از گزارش اداره برق کرد این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه که مصرف برق آنها صفر کیلووات ساعت است حدود ۱۰۰ هزار مسکن است.

*اخطار به واحدهای انتظار برای فروش

صومعلو در پاسخ به این سؤال که شاید برخی از مالکان پس از تکمیل واحد مسکونی به دلیل رکود حاکم بر بازار علیرغم تمایل برای فروش هنوز موفق به فروش نشده اند، این واحدهای مسکونی چطور می‌توانند از پرداخت مالیات معاف شوند آیا در این طرح برای آنها زمان تعیین شده است؟ تصریح کرد: پیشنهاد شده است که به این واحدهای مسکونی اخطار بدهند که تکلیف خود را روشن کنند اگر این گونه نشد بهترین کار مالیات مضاعف است.
به گفته وی، این موارد تماما نظرات وزارت مسکن بوده اما به هر حال باید سازمان امور مالیاتی آنرا تصویب و قانون کند.
وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور گفته است مسکن مهر نوعی مسکّن بوده و طرح اصلی در راه است، گفت: نظر رئیس جمهور این بوده است که تراکم کاهش یابد و به بلند مرتبه‌سازی زیاد پرداخته نشود.
صومعلو افزود: در برخی شهرهای کوچک این موضوع در حال رخ دادن است ولی در کلان‌شهرها معتقدند که نمی‌توان زمین ویلایی داد.

*ادغام وزارت مسکن، راه و ارتباطات قطعی است

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سوال که می‌گویند ادغام وزارت ارتباطات چندان سنخیتی با وزارت مسکن و راه ندارد، گفت: بحثادغام وزارت مسکن، راه و وزارت ارتباطات قطعی شده است.
وی ادامه داد: این ادغام قبلا هم در کمیسیون اجتماعی مجلس مطالعه شده بود و در حال حاضر این موضوع قطعی شده است.
وی با بیان اینکه حال پس از قطعی شدن ادغام، باید وزیر معرفی شود، ادامه داد: باید شورای نگهبان این را تائید کند و رئیس جمهور یک فرد را به عنوان سرپرست تعیین و مجلس نیز پس از رای اعتماد وزیر معرفی شود.
صومعلو تاکید کرد: بعد از تعیین وزیر از سوی مجلس ساختار جدید این وزارتخانه تهیه میشود اما تا آنجا که بنده اطلاع داشتم بر روی ادغام وزارت مسکن با وزارت راه کارهایی برای تهیه ساختار شده بود اما حال که وزارت ارتباطات اضافه شده است باید ساختار جدیدی تهیه شود.