حمیدرضا ارشادمنش در پاسخ به این پرسش که نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی چه زمانی افزایش مییابد اظهار داشت: وضعیت نرخ کرایهها در سال جاری تا دو هفته دیگر مشخص میشود.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در حال بررسی نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی است.

معاون عمرانی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که: " آیا سهمیه سوخت تاکسی‌ها افزایش می‌یابد؟ "، گفت: ستاد سوخت باید درباره افزایش سهمیه بنزین تاکسی‌ها تصمیم بگیرد.

ارشادمنش درباره طرح زوجوفرد کردن موتورسیکلتها در شهر تهران، بیان داشت: این طرح در دستور جلسه شورای عالی ترافیک است.