جلیل سالاری گفت: هم اکنون روزانه به طور میانگین ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی، حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی مصرف می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ سالاری با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تاکنون روزانه به طور میانگین ۵۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است، افزود: با توجه به اختصاص سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی به خودروهای شخصی روزانه به طور میانگین ۱۸ میلیون لیتر بنزین در خودروهای شخصی، ۶ میلیون لیتر در موتور سیکلت ها و ۲۳ میلیون لیتر در بخش دیگر کاربران مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از افزایش روند مصرف بنزین آزاد در کشور خبر داد و افزود: روزانه به بیش هفت میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد(لیتری ۷۰۰ تومان) در کشور مصرف می شود؛ در حالی که تا پیش از هدفمند سازی یارانه ها میانگین مصرف روزانه بنزین آزاد کمتر از یک میلیون لیتر بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بنزین با سه نرخ یارانه ای(لیتری ۱۰۰ تومان)، نیمه یارانه ای(لیتری ۴۰۰ تومان) و آزاد(لیتری ۷۰۰ تومان) در کشور عرضه می شود، افزود: موجودی بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت رو به پایان است و تاکنون محدودیتی برای عرضه بنزین ۱۰۰ تومانی در قالب سهمیه های ذخیره شده در کارت سوخت در نظر گرفته نشده است.

سالاری گفت : موجودی بنزین کشور هم اکنون معادل سال گذشته است و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد.