"نادر قاضیپور"با بیان اینکه تعداد زیادی از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور تاکنون برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردهاند، صحت آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به ۷۴ میلیون نفر از ایرانیان را زیر سئوال برد.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بسیاری از هم‌وطنان ما در روستاها و مناطق دور افتاده به علت بی‌سوادی و فقدان امکانات ارتباطی از جمله دسترسی به اینترنت و بسیاری دیگر در شهرها به دلیل تمکن مالی و یا دلایل دیگر از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی خودداری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آخرین آمار اعلام شده درباره جمعیت کشور، ۷۵ میلیون نفر است، ادعای مرکز آمار مبنی بر ثبت نام و دریافت یارانه نقدی از سوی ۷۴ میلیون نفر ایرانی را رد کرد و گفت: بر اساس شواهد و مدارک تعداد کسانی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده‌اند بیشتر از یک میلیون نفری است که دولت اعلام می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر این که اگر انجام چنین تخلفی در بدنه دولت اثبات شود به شدت با آن برخورد خواهد شد، افزود: مجلس با دقت تمام بر نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نظارت دارد و با هر تخلفی برخورد خواهد کرد.