به گزارش فارس اداره كل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي به تازگي اقدام به صدور بخشنامهاي در خصوص فروش ارز مسافرتي كرد و خطاب به صرافيهاي بانكها و صرافان مجاز اعلام كرده است با توجه به ابهامات موجود و سؤالات مكرر در خصوص ميزان و نحوه فروش ارز مسافرتي به مشتريان به اطلاع ميرساند بر اساس آخرين تصميمات متخذه كليه صرافيها از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه ملزم به رعايت مواد زير ميباشند.

۱ - پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام کشورها از طریق خطوط هوایی۲ هزار دلار خواهد بود.

۲ - طبق دومین بند این بخشنامه پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام کشورها از طریق زمینی هزار دلار تعیین شده است.

۳ - بانک مرکزی در سومین بند از این بخشنامه تأکید کرده ارز پرداختی به اشخاص مقیم هزار دلار باید باشد.

۴ - همچنین بر اساس بند ۴ حداکثر حاشیه سود صرافی بانک‌ها و صرافی‌های منتخب برای فروش ارز به مسافران، نرخ خرید به اضافه ۳۰ ریال است.(با رعایت نرخ مرجع ۵۰۰ ریال)

۵ - در بند پنجم این بخشنامه نیز آمده حداکثر حاشیه سود صرافی بانک‌ها جهت فروش به صرافی‌های مجاز، نرخ خرید به اضافه ۱۰ ریال(رعایت نرخ مرجع ۵۰۰ ریال)

۶ - همچنین بر اساس ششمین بند بخشنامه مذکور حداکثر حاشیه سود صرافی‌های مجاز جهت فروش ارز به مسافران نرخ خرید به اضافه ۳۰ ریال است.

۷ - بانک مرکزی در بند ۷ این بخشنامه تأکید کرده فروش ارز توسط صرافی بانک‌ها به صرافی‌هایی که اعتبار مجوز فعالیت‌ آنها در زمان فروش پایان پذیرفته مجاز نیست.

۸ - بر اساس هشتمین بند از بخشنامه که به امضای مدیر کل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز رسیده فروش ارز مسافری به مسافران مقصد عراق ممنوع است.

۹ - بند ۹ این بخشنامه نیز تأکید کرده فروش ارز به نمایندگان آژانس‌های مسافری ممنوع می‌باشد؛ متقاضیان شخصا باید جهت دریافت ارز خود و افراد تحت تکفل به صرافی‌ها مراجعه کنند.

۱۰ - همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تهیه ارز حجاج نیز در این بخشنامه اشاره کرده پرداخت ارز به حجاج صرفا از طریق شعب ارزی بانک‌ها خواهد بود.

۱۱ - طبق یازدهمین بند بخشنامه فروش ارز مسافرتی مطابقت اصل اسناد مثبته و ممهور نبودن اصل اسناد شامل گذرنامه، فیش پرداختی، عوارض خروج از کشور و بلیت از جمله مدارکی است که باید مشتریان به صرافان ارائه دهند.

۱۲ - همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه طبق بند ۱۲ تأکید کرده است اخذ تصویر مدارک مذکور و نگهداری آنها در سوابق الزامی است.

به گزارش فارس، اداره كل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي در خاتمه اين بخشنامه خطاب به صرافان بانكها و و همچنين به صرافيهاي مجاز و منتخب تأكيد كرده عدم رعايت هر يك از موارد فوق تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده نسبت به قطع سهميه ارزي و ابطال مجوز فعاليت آن شركت اقدام خواهد شد.