افکار نیوز:محمود بهمنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: در حال حاضر ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی مانند وارد کنندگان و مسافران به راحتی در اختیارشان قرار می گیرد و بانک مرکزی به بانک ها و صرافی ها به اندازه نیازشان ارز می دهد.

بهمنی گفت: افزایش نقدینگی بانک مرکزی را بر آن داشت تا پیشنهاد افزایش نرخ سپرده و اوراق مشارکت را در شورای پول و اعتبار مطرح کند تا نقدینگی به جای سفته بازی، به صورت سپرده در بانک ها جمع و صرف تولید شود اما نظر شورای پول و اعتبار این بود که فعلاً مانند گذشته عمل شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آمار چک های برگشتی گفت: وقتی حجم معاملات افزایش پیدا می کند، بر آمار چک های برگشتی هم اضافه می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای بهبود وضعیت بزودی اقدام به طبقه بندی چک ها خواهیم کرد و هر کس به تناسب اعتبارش، چک خواهد داشت.

بهمنی گفت: چک های جدید در قالب رنگ ها، تعداد صفحات مشخص و سقف معین تهیه می شود و متناسب با شغل و اعتبار در اختیار افراد قرار می گیرد.

وی در باره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری گفت: بررسی ها مشخص کرد نقدینگی زیادی نزد موسسات مالی فاقد مجوز وجود دارد بطوریکه برای حدود ۶۰ واحد ۲۹۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشت، این موسسات فاقد مجوز سپرده قانونی در بانک مرکزی نداشتند و علاوه بر آن وام با نرخ سود ۲۸ درصد می دادند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موسسات بدون مجوز در ۱۴ موسسه اعتباری متمرکز شدند که امیدواریم نقدینگی آنها جذب صنعت شود.