به گزارش فارس، در تير ماه سال جاري شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختها نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۰.۸ درصد همراه بود.

بنابراین گزارش، افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی(ملکی) معادل ۰.۸ درصد بوده است. همچنین شاخص اجاره‌بهای مسکن غیر شخصی معادل ۰.۸ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۱.۱ درصد افزایش یافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختها ۶ درصد افزايش داشته است.