برخی از کارکنان و کارشناسان شرکت سایپا اطلاعاتی پیرامون انتصابات فامیلی در این شرکت را منتشر کردند.

تابناک: بخشی از این اطلاعات به شرح ذیل می باشد:

رضا رحیم مشایی(پسر رئیس دفتر رئیس جمهور): رئیس امور اداری شرکت کارکنان سایپا

آرش کوشا(برادرزاده رئیس دفتر رئیس جمهور): مدیر عامل باشگاه سایپا

علیرضا پویان مهر(فامیلی عوض شده / برادر آقای پوستین دوز): عضو سایپا چین

امیر حسن امیری(خواهرزاده آقای پوستین دوز): قائم مقام بازاریابی و فروش سایپا

ظهیر امیری(خواهرزاده آقای پوستین دوز): قائم مقام استراتژیک سایپا

کمیل امیری(خواهرزاده آقای پوستین دوز): قائم مقام ارتباطات زامیاد

اشکان جوادنیا(باجناق آقای پوستین دوز): قائم مقام ارتباطات سایپا

شهروز پوستین دوز(برادرزاده آقای پوستین دوز): رئیس توسعه مدیریت سایپا

شهرام پوستین دوز(برادرزاده آقای پوستین دوز): رئیس امور مشتریان فروش سایپا

تبصره: ضروری است یاد آور شویم بیش از ۱۵۰ نفر با فامیلی پوستین دوز و امیری در رده های کارمندی و کارشناسی در استخدام شرکت سایپا می باشند.