داريوش قنبري نماينده ايلام، ايوان، مهران و شيروان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعلام نرخ تورم ۲/۱۴ درصدي از طرف بانك مركزي اظهار داشت: دولت متناسب با افزايش تورم موجود، نرخ دستمزدها و حقوق كارمندان را بايد افزايش دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ وی همچنین با بیان اینکه حقوق کارمندان تاکنون براساس نرخ تورم ۸ درصدی علی الحساب محاسبه شده است، ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ تورم از ۸ درصد به ۱۴ درصد، مابه التفاوت حقوق کارمندان، به حسابشان واریز می‌شود.

قنبري با تاكيد بر اينكه ميبايست افزايش حقوق و دستمزد كارمندان براساس نرخ تورم محاسبه شود، تصريح كرد: براساس قانون ميبايست حقوق كارمندان براساس نرخ تورم محاسبه شود و اميدواريم با افزايش نرخ تورم از اين پس حقوق كارمندان بر اين اساس محاسبه گردد.