"محمدرضا خباز" از رویکرد دولت و بهویژه وزارت کار درباره اعلام آمار اشتغال کشور انتقاد کرد و گفت: وزارت کار ادعای این را دارد که نرخ بیکاری را در کشور تک رقمی کرده است، در صورتی که این وزارتخانه تنها در شاخصها و تعریفهای اشتغال دست برده است.

به گزارش خانه ملت، نماینده مرم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر شاخص اشتغال از هفته‌ای دو روز به هفته‌ای دو ساعت مشکل اشتغال کشور را حل نمی‌کند، بلکه انبوهی از مشکلات را در پس پرده آمارهای خوش نقش و نگار پنهان می‎کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که سابقه چهار دوره نمایندگی مردم را در کارنامه خود دارد، با بیان این که تغییر تعریف اشتغال تنها پاک کردن صورت مسئله بیکاری در کشور است، تأکید کرد: آمار مسائل اقتصادی باید شفاف، دقیق و واقعی باشند تا نهادهای تصمیم‌گیر در نظام جمهوری اسلامی بتوانند با تکیه بر این آمار تصمیم‌گیری کنند.

اعلام آمار رسمی دقیق درباره مسائل اقتصادی کشور در چند سال اخیر از جمله مسائلی است اعتراض بسیاری از نمایندگان را برانگیخته است؛ نرخ تورم، آمار اشتغال، آمار واردات و صادرات از جمله آمارهایی هستند که در چند سال گذشته ارقام ضد و نقیضی درباره آنها از سوی نهادهای مختلف منتشر شده است.