به گزارشافکارنیوز، در بخشنامه حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است: پیرو ردیف ۱۸ بخشنامه شماره ۲۴۹۸۴۳/۹۲ / ۵۵۴ مورخ ۱۹/۱۲ / ۹۲موضوع استاندارد سازی ۷ فقره محصول تولیدی شرکت پتروشیمی محمد ارمغان فریمان که در راستای اجرای ماده ۱۲ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استاندارد سازی(کد گذاری) شده است، بپیوست تصویر نامه شماره ۱۲۹۳/۹۳ / ص مورخ ۱۳/۲ / ۹۳ادفتر هماهنگی کالا و ترانزیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسال و اعلام میدارد:

۱ - فرآورده های تولیدی شرکت موصوف تحت عناوین هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ(S۶۰۶-۱) با کد ۵۱۱۵۰۵و هیدرو کربن سنگین حاصل از بلندینگ(S۶۰۶-۲) با کد۵۱۱۵۰۶(بدلیل ممنوعیت صادرات رافینیت) از فهرست محصولات استاندارد سازی شده(مجاز به صادرات) شرکت مزبور حذف میگردد.

۲ - فرآورده تولیدی تحت عنوان هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ S۶۰۶-۳با کد ۵۱۱۵۰۷ صرفا جهت صادرات توسط شرکت تولید کننده(پتروشیمی فریمان) و به میزان یکهزار تن در سال مجاز بوده و فروش آن به سایر شرکتهای داخلی ممنوع می باشد.

۳-صدور مجوز صادرات برای محموله های اظهارشده به گمرک (تا قبل از تاریخ این نامه ) که منشا ء آنها یکی از محصولات استانداردسازی شده شرکت صنایع پتروشیمی فریمان است بلامانع می باشد.