به گزارش افکارنیوز، براساس اطلاعات و آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص تلفات توزیع در مجاری عرضه سوخت مایع و انتقال گاز آمار دقیقی وجود ندارد اما با تقریب های ارائه شده می توان گفت معادل حدود ۰.۷ میلیون بشکه نفت خام در توزیع ماجرای عرضه سوخت مایع و معادل ۰.۳۶ میلیون بشکه نفت خام، گاز در سال ۹۰ تلف شده است.

همچنین باید گفت به دلیل خطا در اندازه گیری مقدار گاز، گازهای هدر رفته، انشعابات غیر مجاز سالانه اختلافات قابل ملاحظه ای بین آمار گاز تحویلی شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز وجود دارد.

این گزارش حاکی است در سال ۹۰ معادل ۴.۱۱ میلیون بشکه نفت خام اختلاف آماری در گاز تحویلی وجود دارد که مصارف این میزان مشخص نیست.

براساس این گزارش همچنین در خصوص تلفات تبدیل نیروگاهی باید گفت به دلیل راندمان پایین نیروگاه های کشور اتلاف قابل ملاحظه ای در این بخش از انرژی کشور رخ می دهد.

طبق آمارهای موجود در سال ۱۳۹۰ تلفات تبدیل نیروگاهی ۶۳.۱ درصد گزارش شده است که بالغ بر ۲۵۳ میلیون بشکه نفت خام بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس دراین گزارش تاکید کرده است از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و بالابردن راندمان نیروگاهی می توان به راحتی از اتلاف انرژی در این بخش جلوگیری کرد.

این گزارش حاکی است همچنین به دلیل انشعابات غیر مجاز و فرسودگی بخشی از شبکه توزیع برق در سال ۹۰ حدود ۲۳ میلیون بشکه نفت خام با درآمد ۲.۳ میلیارد دلار تلف شده است که در تراز نهایی سال ۹۰ به طور کلی حجم تلفات ۱۷۸.۶۹ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.

براساس این گزارش تلفات در زنجیره عرضه انرژی کشور مشتمل بر نفت، گاز طبیعی، برق در سال ۹۰ بیش از ۶۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که ۲۱۵ میلیون بشکه معادل نفت خام از این رقم مجاز و مابقی غیر مجاز بوده است که با اصلاح ناکارامدی ها می توان از این مقدار تلفات غیر مجاز جلوگیری کرد.