به گزارش افکارنیوز، بر اساس بخشنامه ای که در این زمینه از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر گردیده و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است، نشان تجاری(برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش است و پس از آن تا اعلام نظر مجدد مراجع یاد شده در مواد(۱)،(۳)،(۴) و(۵) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوطه بلامانع است.

براساس اين بخشنامه، گمركات باید در مواردي كه مهلت اعتبار ضوابط فني خودروهاي وارده اتمام يابد، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر و مطابقت كامل مشخصات خودروهاي وارده با ضوابط ابلاغي و مجوزهاي ثبت سفارش صادره و عدم اعلام اين مركز مبني بر اتمام تأييديه قبلي، نسبت به پذيرش اظهارنامه براساس ضوابط فني ابلاغي اقدام نمايند.