به گزارش افکارنیوز، اوایل هفته جاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) در جدیدترین گزارش خود در مورد میزان کیفیت اتومبیل‌های داخلی اعلام کرد که خودروهای سایپا X۱۳۱، سایپا X۱۳۲ و تیبا به دلیل ممانعت از انجام نمونه برداری و ارزشیابی کیفی خودرو، از نظر عیوب ایمنی، مهم و اساسی و سطح کیفی خودرو، وضعیت نامعلومی دارند.

در همین ارتباط شرکت سایپا با ارائه توضیحاتی به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این موضوع را نادرست اعلام کرد. در جوابیه شرکت سایپا آمده است: مطابق استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴ کلیه خودروهای خودروسازان داخلی تحت نظارت سازمانی ملی استاندارد ایران تولید می‌گردد و نتایج حاصله کیفیت محصولات گروه سایپا و تطابق کیفیت محصولات و قطعات با استاندارد مذکور را تصدیق می‌نماید.

همچنین مطابق آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط، مصوب شورای سیاست گذاری صنعت خودرو کلیه خودروهای سواری مرتبط مشمول نظارت تأیید نوع(بند ۵-۲ - ۱) و همچنین تطابق تولید(بند ۵-۲ - ۲) بوده و کلیه محصولات و فرآیندهای تولید و خدمات پس از فروش شرکت سایپا در قالب فرآیند تطابق تولید(COP) تحت نظارت و پایش سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.

شایان ذکر است مطابق بند ۵۰۲۰۵ آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودروهای سبک در خصوص فرآیند ارزشیابی خودرو فقط به اعلام معیار تا پایان سال ۹۲ اکتفا شده است و کلیه قراردادهای مرتبط با ارزشیابی خودرو تا پایان سال ۹۲ تنظیم گردیده و برای سال ۹۳ عملا الزام قانونی جهت تداوم این روش در آیین نامه مذکور اشاره‌ای نگردیده است لذا درج جمله ممانعت سایپا از انجام ارزشیابی در گزارشات منتشر شده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کذب می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به خصوصی شدن شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و تأکید وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص الزام به ادامه چنین بررسی هایی علاوه بر نظارت های جاری سازمان ملل استاندارد ایران، مراتب از طریق شرکت های ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

انتشار جوابیه شرکت سایپا و غیر معقول دانستن گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران باعثشد تا شرکت بازرسی این توضیحات را نامناسب دانسته و به جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص ادعاهای شرکت سایپا اعلام نماید:

متن جوابیه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به شرح زیر است:

۱ - متولی فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و ارزشیابی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه مذکور لازم الاجراست و صرفاً شرکت سایپا از ارائه نمونه جهت ارزشیابی ممانعت نموده است.

۲ - بر کسی پوشیده نیست که استاندارد‌های اجباری، عمدتا شرایط حداقلی را جهت تایید و پذیرش یک محصول در جامعه مصرف‌کننده تعیین می‌کند که الزامات استانداردهای تایید نوع محصول نیز از این قاعده مستثنی نیست لیکن «ارزشیابی کیفی محصول» یک فضای رقابتی و مقایسه را برای عرضه‌کننده و مصرف‌کننده مشخص می‌کند و می‌تواند روند تغییرات کیفی محصولات را تعیین کند که ظاهرا برخی مدیران میانی شرکت سایپا، با این موضوع موافق نیستند.

۳ - یکی از پارامترهای محاسبه قیمت در فرمول مرکز ملی رقابت، تغییرات سطح کیفیت محصولات است که کماکان نمرات «ارزشیابی کیفی محصول» در این خصوص ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۴-فعالیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بهعنوان بخش خصوصی و بازرس مستقل که در همه دنیا نیز مرسوم است و تغییر مالکیت شرکت در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ظاهرا به مذاق این شرکت خوش نیامده که طی چند سال گذشته بارها به موضوع تغییر مالکیت شرکت اشاره میکنند حال آنکه این شرکت در حوزه خودرو تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برمبنای دستورالعملهای ابلاغی نهادهای مذکور انجام وظیفه مینماید.