به گزارش افکارنیوز، هادی اکبرزاده دبیر همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تعداد مقالات ۲۶۵ پذیرفته شده ۱۴۰ مقاله است از این تعداد ۶۴ تا شفاهی ارائه می‌شود، مابقی به صورت پوستر عرضه می‌شود.

حدود ۶۰۰ شرکت‌کننده که از استادان، صاحبنظران در رشته‌های مختلف در چهار بخش فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ارائه نظر می‌پردازند.

نتایج این موضوع به صورت یک فرا تحلیل در تدوین الگوی اسلامی به کار گرفته میشود.