به گزارش افکارنیوز، رکن الدین جوادی، اظهار داشت: طرح توسعه میدان آزادگان شمالی ۷۰ درصد پیشرفت داشته و کار سایر میادین حوزه غرب کارون نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی نیز گفت: براساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال جاری٨ تا ١ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.

جوادی با اشاره به روند مطلوب توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی، ادامه داد: با توسعه فاز ۱۲ حدود ٥ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید داخلی اضافه می شود.

وی افزود: برای تولید ۴ میلیون مترمکعب گاز از فازهای ١٥ و ١۶ و ١ میلیون مترمکعب گاز از فاز ۱۸ در سال جاری نیز برنامه ریزی شده است.

حکم خلع ید شرکت چینی(CNPCI) از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان در روزهای گذشته پس از طی مراحل حقوقی به طور رسمی به این شرکت ابلاغ شد.

پیمانکار چینی طرح توسعه میدان نفتی فوق عظیم آزادگان جنوبی(CNPCI) که پیشتر به دلیل وقت کشی در توسعه این میدان، از بیژن زنگنه وزیر نفت کارت زرد گرفته بود، با پایان مهلت ۹۰ روزه وزارت نفت و ادامه روند نامطلوب فعالیت در این میدان، به طور رسمی خلع ید شد.

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این زمینه تصریح کرده بود: پس از تذکرهای مکرر کتبی و شفاهی و در نهایت ابلاغ اخطار کتبی به پیمانکار چینی این طرح در اوایل زمستان سال گذشته، شرکت CNPCI برای پیشبرد پروژه، قول مساعد داد و با وجود اینکه حدود یک ماه پس از اخطار ۹۰ روزه نیز به این شرکت برای تجدیدنظر در روند پروژه فرصت داده شد، از سوی پیمانکار اقدام موثری انجام نشد.

در مهرماه سال ١٣٨٨، قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی به ارزش ٢, ٥ میلیارد دلار در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شد و در نهایت با توجه به تغییرهای اعمال شده در طرح جامع توسعه(MDP)، عملیات اجرایی این طرح از شهریور سال ١٣٩١ همزمان با تصویب طرح جامع تجدیدنظر شده توسعه میدان(RMDP) آغاز شد.

در طرح جامع توسعه جدید میدان نفتی آزادگان جنوبی که با عراق مشترک است دو فاز تعریف شده که در فاز نخست توسعه، تولید٣٢ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی و مقرر شده است این میزان تولید با حفر ١٨٥ حلقه چاه، ٥٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان محقق شود.

براین اساس، افزایش تولید نفت این میدان به روزانه ٦ هزار بشکه نیز در فاز دوم توسعه میدان مدنظر قرار دارد.