در این نمایشگاه ۱۳۲ تولیدکننده داخلی و ۳۴ تولید کننده خارجی حضور دارند و در ۵ روز برگزاری نمایشگاه کاروان های گل در سطح شهر تهران در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

کد خبر: 335582