بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به ۱۳ خردادماه ، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش جزئی ولی قیمت کره پاستوریزه کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ افزایش یافته و شانه ای ۴۹۰۰۰ الی ۵۸۰۰۰ ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی اندکی کاهش ولی قیمت انواع برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

به گزارش مهر، در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درچه دو، لیمو شیرین و گیلاس عرض نمی گردید و شلیل و شبرنگ، هلو و خربزه عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای طالبی بدون تغییر بود. قیمت زردآلو و به ویژه گوجه سبز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه پرتقال درجه دو افزایش داشت. در گروه سبزیهای تازه قیمت خیار و سیب زمینی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه کدو سبز نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله اندکی افزایش ولی بهای گوشت مرغ کاهش داشت. در هفته مورد بررسی قیمت قند، چای خارجی و روغن نباتی جامد افزایش ولی بهای شکر و روغن نباتی مایع کاهش جزئی یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به ۱۳ خردادماه، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل ۴/۰ درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای کره پاستوریزه ۴/۱ درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. تخم مرغ معادل ۶/۳ درصد افزایش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل ۲/۰ درصد کاهش ولی بهای انواع برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۲/۰ درصد و ۱/۱ درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل ۳/۰ درصد، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز هر یک ۸/۱ درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته منتهی به ۱۳ خردادماه، در گروه میوه های تازه قیمت طالبی بدون تغییر بود. بهای زردآلو معادل ۳/۳ درصد و گوجه سبز ۰/۱۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴/۰ درصد تا ۳/۱۶ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای خیار معادل ۱/۴ درصد و سیب زمینی ۵/۰ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۲/۰ درصد تا ۱/۱۳ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل ۱/۰ درصد و گوشت تازه گاو وگوساله ۴/۰ درصد افزایش ولی بهای قیمت گوشت مرغ ۹/۱ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته منتهی به ۱۳ خردادماه، بهای قند معادل ۲/۱ درصد، چای خارجی ۱/۰ درصد و روغن نباتی جامد ۷/۱ درصد افزایش ولی قیمت شکر ۲/۰ درصد و روغن نباتی مایع ۱/۰ درصد کاهش یافت.