به گزارش افکارنیوز، علی دینی ترکمانی امروز در برنامه مناظره با عنوان تامین امنیت غذایی جامعه، در مورد سبد کالا و یارانه نقدی، اظهار داشت: اینکه عده‌ای معتقد هستند‌ یارانه نقدی موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود، ‌سوءتفاهم است چون پول نقد و سبد کالا از منظر بار بودجه‌ای برای دولت هیچ تفاوتی ندارد.

وی گفت: سبد کالا ترکیب هزینه‌های مصرفی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ترکمانی بیان کرد: سیاستگذاری اقتصادی ۲ مقوله دارد که درک صحیح از دانش و درک موقعیت خاص یک اقتصاد یا پدیده از این موارد است.

وی گفت: قطعاً از منظر اصل کلی اقتصادی ارائه پول نقد به مردم بهتر است زیرا قدرت خرید آنها را محدود نمی‌کند، اما سبد کالا قدرت انتخاب را محدود می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در چارچوب مولفه دوم موقعیت خاص باید مورد توجه باشد؛ اگر در نظر بگیریم سرپرست خانواری از منابع نقدی دریافتی سوءاستفاده کند، مثلا بابت اعتیاد این مبالغ را هزینه کند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سبد کالا بهتر است، زیرا احتمال اصابت آن به هدف، بیشتر است.

وی گفت: همچنین اگر در منطقه‌ای از کشور تبعیض جنسیتی بین دختران و پسران وجود داشته باشد، قطعا سبد کالا بهتر است، چون ممکن است وجه نقد بیش از آنکه به تساوی تقسیم شود، به پسران خانواده بیشتر ارائه شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در شرایطی که نرخ تورم بالا است و همه تورم را حس می‌کنند‌، بنابراین اگر ترکیب سبد کالا تغییر نکند، قطعا از پول نقد بهتر است چون یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم با توجه به تورم ۶۰ درصد قدرت خرید آن کاهش یافته است.

وی گفت: البته ترکیب میزان سبد کالا نباید کاهش یابد و توزیع آن باید مدیریت شود؛ در انتخاب بین بن کالا و سبد کالا از نظر اینجانب بن کالا بهتر است، زیرا درجه کارایی بیشتری دارد.