ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۳,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۸۱, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX ۲۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۳۲, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۳۵, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۰۷۰, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۰۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۶۹۵, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴. دو ایربگ ۳۴,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۶۶۱, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۹,۴۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۷۵۰, ۰۰۰
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۳۹,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز. داشبورد جدید ۴۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۲۸۱, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۲,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۴,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ۵۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۷,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۴۳۱, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. V۸ دو ایربگ ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۹۴۴, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ناموجود ناموجود
رانا LX. TU۵ ۳۴,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۹۶۱, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۵۱, ۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۷,۳۰۰, ۰۰۰ ۴۱,۹۱۶, ۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰, ۰۰۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ TL ۱۷,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ TL - - - - - -
پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز ۲۱,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۴۲۹, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۸۶۸, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۳,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۳۶۸, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا دوگانه سوز ناموجود - - -
تیبا LX یورو ۴ ناموجود ۲۱,۵۱۰, ۰۰۰
تیبا EX یورو ۴ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۵۳۹, ۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود - - -
وانت زامیاد ۲۴ ۲۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۴۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۳۹۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۶۰, ۰۰۰
وانت شوکا ناموجود ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ناموجود ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
اس ۳۰۰ ۷۷,۸۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۶۵۰, ۰۰۰
ناموجود ۹۰,۶۰۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۱ ۱۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۲ ۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ناموجود ناموجود
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ناموجود - - -
رنو تندر E۲ ۳۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۱,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۴۳,۹۰۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ناموجود ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ناموجود ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۵۰,۳۰۰, ۰۰۰ ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۱,۹۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۶۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۵,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۷۱,۳۰۰, ۰۰۰ ۷۱,۸۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۱,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۳۶۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۹۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۵۳۰ ۴۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۷۳۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۱۶۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۶,۴۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۳,۶۸۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۱۵,۵۶۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۸,۵۵۶, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰