به گزارش افکارنیوز، علی عسکری، در مورد وضعیت مالیات اصناف اظهار داشت: اصناف باید با مراجعه به ادارات مربوطه، مالیات خود را تسویه کنند، زیرا برگه‌های تشخیص صادر شده است و برای قطعی شدن باید به ادارات مالیات مراجعه کنند، تا پایان فرصت قانونی مالیات خود را قطعی کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در صورتی که اعتراضی وجود دارد، نیز اصناف می‌توانند از طریق قانون پیگیری کنند.

عسکری با اشاره به اینکه اقدام برای پرداخت مالیات باید از طریق اصناف صورت بگیرد، تصریح کرد: تاکنون بیش از یک میلیون برگه قطعی صادر شده است که باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اکنون نزدیک به ۴۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی باید برگه قطعی برای آنها صادر شود که به زودی این کار صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مودیانی که دنبال قطعی شدن مالیات درآمد خود هستند، هرچه زودتر نسبت به این موضوع اقدام کنند و تیرماه واگذار نکنند.

عسکری درباره مالیات مرزنشینان نیز گفت: مرزنشینانی که کارت بازرگانی داشته باید مالیات پرداخت کنند و معاف از مالیات نیستند.

وی افزود: صادرات کالا توسط مرزنشینان معاف مالیاتی دارد و برای کالاهای وارداتی باید مالیات پرداخت کنند.

عسکری یادآور شد: اکثر مرزنشینان واردکننده هستند و باید مالیات بدهند و مشکل این است که بسیاری از افراد سودجو به نام مرزنشین کارت بارزگانی می‌گیرند و سوء استفاده کرده و مالیات پرداخت نمی‌کنند که بعدا صاحب کارت گرفتار قانون می‌شود.

وی تاکید کرد: مالیات وصولی فروردین ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده و هنوز آمار اردیبهشت نهایی نشده است.