به گزارش افکارنیوز، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرد، مهندس " محمدرضا رضازاده "، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در این مراسم گفت: هدف اصلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برنامه ریزی توسعه نیروگاه های برق آبی کشور است و در کنار این موضوع طبیعتا مطالعه طراحی و ساخت سازه های برق آبی، اجرای سدهای بزرگ، انتقال آب بین حوضه ای و طرح های بزرگ توسط شرکت آب و نیرو مدیریت می شود و در این بین توسعه انرژی های پاک، مدیریت دانش و پژوهش و صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور نیز مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: در کنار موارد مذکور، طرح های آبیاری و زهکشی از طرف وزارت نیرو به این شرکت محول شده و تا کنون ۱۸۰ هزار هکتار شبکه در دستور کار شرکت قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیروگاه های کوچک، متوسط و میکرو نیز در الویت های کاری شرکت هستند، ادامه داد: غیر از نیروگاه های برق آبی و ساخت سدهای بزرگ، برنامه ریزی برای استفاده از نیروگاه های کوچک، متوسط و میکرو در دستور کار شرکت است و به دلیل اینکه در نیروگاه های کوچک دولت مستقیما سرمایه گذاری نمی کند جذب سرمایه بخش خصوصی در این بخش جزو الویت های شرکت محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه های برق آبی در تولید برق کشور ۱۴.۱۴ درصد سهم دارند افزود: پتانسیل احداثنیروگاه های برق آبی در کشور بیش از ۳۰ هزار مگاوات است که تاکنون ۱۰ هزار مگاوات آن نصب شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کم آبی کشور و نامناسب بودن بارش ها باید در مسائل هیدرولوژیکی هواشناسی تمرکز کنیم در همین رابطه نیز مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی و مدیریت یکپارچه منابع آب مدل هایی آماده شده است. ما در هر سه حوضه مهم آبی کشور یعنی کارون، دز و کرخه موضوع مدیریت یکپارچه منابع آبی را مطالعه کرده ایم.

وی اظهار امیدواری کرد: تفاهم نامه امروز چارچوبی برای افزایش همکاری در زمینه های پژوهشی و فنی در رابطه با مدیریت بلایای ناشی از سیلاب و شرایط آب و هوایی مدیریت یکپارچه منابع آب(IWRM) در مناطق خشک و نیمه خشک بین مرکز بین المللی مدیریت ریسک و مخاطرات آبی ژاپن که تحت نظارت یونسکو می باشد و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران فراهم آورد.

کینویوشی تاکیوشی مدیرعامل مرکز بین المللی مدیریت ریسک و مخاطرات آبی ژاپن تحت نظارت یونسکو(ICHARM) در این مراسم با اشاره اهمیت به تغییر اقلیم گفت: موضوع تغییر اقلیم یکی از موضوعات جدی در جهان خصوصا در مناطق خشک است. آگاهی از بلایای اقلیمی تنها با یک روش امکان ندارد بلکه استفاده از روش های ترکیبی می تواند موثر واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در مورد عواقب تغییرات اقلیم آگاه باشیم و جامعه را از اثرات تغییر اقلیم بوسیله آموزش های پایه ای در فعالیت های غیر سازه ای، اقتصادی پویاتر و انجام فعالیتهای غیر سازه ای حفظ کنیم، ایران دومین کشوری است که بیشترین سد در حال احداثرا دارد و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران علاوه بر ساخت سازه های سد در زمینه های غیر سازه ای هم فعالیت داشتند که می توان به فعالیتهای ذهکشی و آبیاری اشاره کرد.

پروفسور تاکیوشی گفت: یکی از زمینه هایی که MOU در بر می گیرد مدل های هیدرولوژیکی است که ما هم در این زمینه فعال هستیم و در واقع اشتیاق ما در این بوده که این مدل ها را در سرزمین های خشک و بیابانی توسعه بدهیم و بتوانیم جنبه دیگری از تغییر اقلیم را در نظر مشاهده و اثرات خشکسالی را بررسی کنیم.

وی در پایان یادآور شد: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در زمینه مدل های پیش بینی بارش و سیلاب فعالیت داشته و ما علاقه مند هستیم نقش سازنده ای در توسعه این مدل ها در حوضه دز و کارون داشته باشیم.