به گزارش افکارنیوز، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، علی عسکری اظهار داشت: ارائه خدمات الکترونیکی سازمان در سطح وسیعی توسعه یافته است و مودیان مالیاتی می توانند از ابتدای خرداد ماه نسبت به ارائه اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW. TAX. GOV. IR اقدام نمایند.

وی با اشاره به این که تکریم ارباب رجوع و تسریع امور مودیان مالیاتی یکی از مهم ترین اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است، ادامه داد: امسال، ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی بوده و ضرورتی برای مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و تحویل نسخه کاغذی آن وجود ندارد.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که همچون سال گذشته امکان پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي براي موديان فراهم است، خاطرنشان کرد: افرادي که ثبت نام الکترونيکي آنان در نظام مالياتي تکميل شده است و نام کاربري و کلمه عبور دريافت کرده اند، مي توانند ضمن ارائه الکترونيکي اظهارنامه، ماليات خود را نيز به صورت الکترونيکي پرداخت کنند.