به گزارشافکارنیوز، ریانووستی، نوواک روز شنبه در نشست اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرد: مسکو بسته طرح هایی در زمینه تولید برق به میزان ۱۰ میلیارد دلار را با تهران مورد بحثقرار می دهد.

وی گفت: چندی پیش بسته طرح هایی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را با وزیر نیروی ایران مورد بحثقرار دادم که می توانند در زمینه تولید برق اجرا شوند.

وزیر انرژی روسیه اضافه کرد: ساخت نیروگاه های حرارتی و مشارکت موسسات روسی در تحویل تجهیزات برای نیروگاه های حرارتی و بازسازی شبکه های برق رسانی ایران از جمله این طرح ها است.

وی ادامه داد: روسیه قصد دارد تاسیسات تولید برق با ظرفیت حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات را در ایران بسازد.