به گزارش افکارنیوز،کیومرثفروتنی گفت: تهیه و انتشار این فهرست وظیفه قانونی است که قانونگذار در قالب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده است.

مدیر کل صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر چه فهرست کالاهای تولیدی قید شده در پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سایت بهین یاسا موجود و در دسترس علاقمندان است، لیکن با توجه به تکلیف قانونی به منظور شفاف سازی و به روز رسانی اقلام تولید داخل، این فهرست در حال تنظیم است.

فروتنی در ادامه اظهار کرد: دراین مرحله از تهیه فهرست کالاهای تولید داخل، تمرکز به اقلام پروژه‌ای، مانند

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، قطعات و تجهیزات برق و الکترونیک و اتوماسیونی است که این اقلام با توجه به اهمیت و میزان کاربرد آنها در اجرای پروژه های بزرگ کشور مورد توجه قرار گرفته اند.

مدیر کل صنایع ماشین سازی و تجهیزات همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است در ادامه این کار، فهرست دیگر کالاها و فرآورده‌های تولید داخل با همکاری تشکلهای ذیربط تولیدی، تهیه و ارائه خواهد شد.

فروتني ابراز اميدواري كرد؛ فهرستهاي اشاره شده بتواند مرجع مناسبي در زمينه كالاهاي ساخت داخل و استفاده كليه افراد حقيقي و حقوقي كشور، به ويژه واحدهاي دولتي، عمومي و ساير سازمانها و شركتهاي موضوع ماده ۲ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور باشد.