به گزارش افکارنیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد، در حکم عباس آخوندی، خطاب به سید محمد حسین ملائک آمده است: نظر به تعهد، سوابق برجسته و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر امور بین الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی، منصوب می شوید.

بنابراین گزارش در ادامه این حکم، وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا مدیر کل دفتر امور بین الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی در انجام ماموریت محول شده، موارد ذیل را مورد توجه ویژه قرار دهد:

- برنامه ریزی، هماهنگی، انسجام، پیگیری و نظارت بر کلیه فعالیت های خارجی از طریق رایزنی، مشارکت و همکاری بخش های ذیربط. معاونان، مدیران عامل و رؤسای محترم سازمان های تابعه همکاری و هماهنگی لازم را با شما خواهند د اشت.

- تلاش در جهت توسعه و گسترش همکاری ها با کشورهای هدف و سازمان های تخصصی بین المللی منطقه ای و بین المللی ذیربط، بمنظور تحقق اهداف برنامه ریزی شده در همکاری های فنی و تامین مالی پروژه های زیربنائی مورد نظر

- اهتمام لازم بمنظور ایجاد زمینه حضور گسترده تر کیفی و کمی شرکت های صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در پروژه های اجرائی و مشاوره ای سایر کشورها و همچنین تلاش جهت رفع موانع موجود در داخل کشور جهت تحقق این امر.

- تلاش در جهت بالفعل نمودن جایگاه راهبردی کشورمان در موضوع دالان های حمل و نقل منطقه ای و بین المللی از طریق فراهم آوردن زمینه تفاهمات لازم و اجرائی نمودن توافقات در این زمینه با سایر شرکاء منطقه ای و سازمان های ذیربط.