گزارش افکارنیوز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان یادشده حاکی است، جلیل قلمقاش از لرزه خیزی همراه با اطلاعات کامل و به روز از گسل های فعال، نقشه پهنه بندی خطر سیلاب، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش و همچنین نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین به عنوان مشخصه این نقشه ها یاد کرد.

وی افزود: تاکنون نقشه های مناسبی برای معرفی انواع مخاطرات طبیعی در بخش های مختلف کشور وجود نداشت و این سازمان به منظور پهنه بندی مناطق مختلف کشور، تصمیم به تهیه این نقشه ها گرفت.

قلمقاش تصریح کرد: مسوولان استانی و محلی برای شناسایی، برنامه ریزی و تصمیم گیری به نقشه های پایه نیاز دارند و بنابراین شناخت کافی از کانونهای خطر در مناطق مختلف، موجب می شود طرح های عمرانی با آگاهی دقیق به مورد اجرا گذاشته شود.

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: ایران در منطقه ای پرمخاطره قرار دارد و با پهنه بندی کشور و تهیه نقشه های ملی مخاطرات موجب می شود مناطق پرخطر نسبت به سایر نقاط مورد توجه قرار گیرد.

قلمقاش تاکید کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برنامه مطالعاتی آینده خود را بر روی مناطق پرخطر متمرکز خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مسئولان کشوری و استانی به کمک این نقشه ها در برنامه ریزی و تخصیص بودجه های مختلف برای مخاطرات در استان ها با شناخت بهتری براساس مناطق جغرافیایی، جمعیت، تعدد و شدت بروز مخاطرات در هر استان عمل خواهند کرد.

قلمقاش گفت: نقشه های ملی مخاطرات کشور نشان می دهند، هر یک از مناطق کشور در معرض بروز کدامیک از مخاطره های طبیعی مانند سیلاب، زمین لغزش، فرونشست و زمین لرزه قرار دارند.