به گزارش دنیای خودرو محمد بیاتیان با اشاره به اینکه دولت پیش از هر گونه اعمال نظر در خصوص قیمت خودرو باید برادری خود را ثابت کند ، افزود : چنانچه دولت می خواهد به طور فرمایشی قیمت خودرو را ثابت نگه دارد و یا حتی بالا برده و یا کاهش دهد ابتدا باید حسن نیت خود در قبال خودروسازان ثابت کند. دولت باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا می خواهد به خودروسازان کمک کند یا خیر؟

وی تصریح کرد: اینکه وزیر صنعت و معدن اعلام می کند که به خودروسازان ارز مبادله ای اختصاص داده می شود و صرفا در وعده در حد حرف باقی می ماند و این اتفاق رخ نمی دهد باید از سوی دولت روشن شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید سیاست بانک ها و موسساتی که قرار است به نوعی تسهیلات به خودروسازان اختصاص دهند نیز مشخص باشد که با چه درصد سود می خواهند به تولید کنند گان که بخش اعظمی از آنها خودروسازان هستند تسهیلات ارائه کنند.

وی اظهار داشت: دولت باید تکلیف این گونه برنامه و سیاستها را مشخص کند پس از آن می تواند اعلام کند که قیمت خودرو کاهش یابد و یا ثابت بماند.

نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای رقابت نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کند، افزود: باید حاشیه بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشد.

بیاتیان با تاکید بر اینکه دولت باید منطبق بر واقعیات در خصوص قیمت خودرو اعمال نظر نماید، تصریح کرد: دولت نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کند بلکه باید اجازه دهد که قیمت خودروهای سبک نیز همانند خودروهای سنگین در توافق با خودروساز و مصرف کننده تعیین شود.

وی گفت : قطعا دخالت دولت در قیمت خودرو تورم، بی ثباتی و بی اعتمادی در بازار را ایجاد خواهد کرد.