به گزارش افکارنیوز،از سازمان هواشناسی کشور، " یکشنبه چهارم خرداد ماه ۹۳ " برای کشاورزان استان های واقع در غرب کشور توصیه هایی به شرح زیر اعلام شد:


زراعی:
• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات پایانی روز
• مبارزه با پوره سن گندم
• مبارزه با سوسک های گرده خوار و شته در مزارع کلزا و کرم های طوقه بر در مزارع نخود و ذرت و کک چغندر قند
• محافظت از گلخانه های سنتی در مقابل وزش باد
• بازبینی مرتب مزارع غلات جهت پایش بیماری زنگ گندم
• پایش مزارع چغندرقند جهت کنترل به موقع آفت کک
• مبارزه با علف های هرز باغات جهت حفظ رطوبت خاک
• کنترل مکانیکی علف های هرز مزارع نخود پائیزه و چغندر قند

• باغبانی:
• انجام عملیات مبارزه با شته ها و شپشک ها در باغات میوه خصوصا " هسته دار
• استفاده از تله های فرمونی وکارت های زرد جهت کنترل بموقع پروانه مینوزگوجه فرنگی(بعدازانتقال نشاء به زمین اصلی)
• کنترل سفیدک حقیقی درباغات
• استفاده از کودهای ریزمغذی درباغات میوه
• مبارزه باشپشک واوی سیب

• دام داری:
" مراقبت و تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها