به گزارش افکارنیوز، بلوک یک درصدی سهام بانک صادرات، ۱۰۰ درصد سهام مجتمع صنعتی اسفراین، ۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت، ۹۵ درصد شرکت ایران ایرتور و ۱۰ درصد سهام پتروشیمی بروجن در سبد واگذاری های خردادماه سازمان خصوصی سازی قرار دارد.

بلوک یک درصدی سهام بانک صادرات شامل ۵۷۸ میلیون سهم به قیمت تابلو بورس در روز قبل از عرضه به شرط آنکه از ۱۰۰۰ ریال کمتر نباشد در روز ۱۸ خرداد در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد.


همچنین ۱۰۰ درصد سهام مجتمع صنعتی اسفراین شامل یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم ۶۸۷۶ ریال و ارزش کل پایه ۹ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت شامل ۸۵ میلیون سهم به قیمت کل پایه ۹۵۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در روز ۱۹ خرداد در فرابورس به فروش می رسد.

بر اساس این گزارش؛ ۹۵ درصد سهام شرکت ایران ایرتور نیز شامل ۶ میلیون و ۸۵۴ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۷۰ هزار و ۸۸۰ ریال و ارزش کل پایه ۴۸۵ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال و ۱۰ درصد سهام پتروشیمی بروجن شامل ۵۰ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۲ هزار ریال و ارزش کل پایه ۱۰۰ میلیارد ریال در روز ۲۰ خرداد از طریق مزایده واگذار می شود.