به گزارش افکارنیوز،محمد حاج رسولی ها با اشاره به اینکه نبود آمایش سرزمین مشکل عمده استان هاست، رویکرد مدیریتی و نگاه در سطح ملی برای بهره وری بهتر در بخش آب کشور را ضروری عنوان کرد و گفت: با همکاری و همت کلیه خدمتگزاران و تلاشگران در این عرصه، بحران خشکسالی در کشور به خوبی مدیریت شود.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: استفاده از نظرات استانداران و مدیران استان ها، بخش آب را در ارائه راهکار بهتر در بحثبحران آب هدایت می کند. وی ادامه داد: راهبردهای بلندمدت وزارت نیرو مصوب شده و در دستور کار وزارتخانه است و در بخش آب نیز در قالب برنامه های عملیاتی پیگیری می شود.

حاج رسولی ها تاکید کرد: در حوزه ستادی و شرکت های آب منطقه ای نیز برنامه های عملیاتی در همین راستا تدوین و اجرا می شوند. وی در ادامه میزان تخلیه از چاه های آب زیرزمینی را بر اساس آخرین آماربرداری، ۵۸ و نیم میلیارد متر مکعب در کشور اعلام کرد.

وی گفت: از این میزان، پنج میلیارد متر مکعب مصرف غیرمجاز است و سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت نیز صورت گرفته است. بنابراین در تأمین آب مورد نیاز شرب نباید تنها به آب های زیرزمینی اتکا نمود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اهمیت بحثحوضه های آبریز، اصلاح نظام قیمت گذاری به منظور انجام کار ملی و کاهش قیمت تمام شده را از جمله مهم ترین راهبردهای مطرح در بخش آب کشور در دولت یازدهم اعلام کرد.

مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه تدوین مستندات قانونی نیز در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مدیریت بر مبنای حوضه های آبریز را یک راهبرد اساسی دانست. حاج رسولی ها با تأکید بر اجرای این رویکرد گفت: بازدید از ادارات حوضه های آبریز در محدوده رودخانه ها از جمله رودخانه های زاینده رود، زرینه رود، حوضه سدهای کرج و طالقان، برای عملیاتی کردن راهبردها آغاز شده و توجه به حوضه های درجه دو و رودخانه ای نیز در سال جاری محور کار خواهد بود.

حاج رسولی ها خاطرنشان کرد: ۱۵ رودخانه و حوضه آبریز درجه دو، نیازمند بررسی و توجه بیشتر هستند و امیدواریم با همفکری مدیران، سنگ بنایی برای تأمین این بخش گذاشته شود.

وی استفاده از آب های نامتعارف در سال ۹۳ و بهره وری بهینه از این منابع را سومین راهبرد مورد توجه و تأکید در حوضه آب برشمرد و افزود: بحثهای پساب، آب شیرین کن و انتقال آب از دریاها باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرند.

وی بیان داشت: اقدامات در خصوص پیاده سازی راهبردها نیز در قالب برنامه عملیاتی پیش بینی شده و به آن پرداخته خواهد شد.