به گزارشافکارنیوز، محسن ملکی سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه، گفت: از ابتدای فصل برداشت و خرید تضمینی گندم تاکنون در ۱۱ استان کشور، یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۶۸۱ تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده است.

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه، گفت: عمده وجه به حساب کشاورزان واریز شده ولی بخشی از مطالبات گندمکاران مانده بود که امروز ۳۵۰ میلیارد ریال این وجوه تامین و به حساب گندمکاران واریز شد.

وی افزود: قرار است ۲۵۰۰ میلیارد ریال(۲۵۰ میلیارد تومان) هم تا فردا از محل خزانه تأمین اعتبار شود و همچنین کلیه مطالبات گندمکاران تا آخر این هفته به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه، تصریح کرد: حجم ریالی میزان خرید تضمینی چای کشور حدود ۶۰۰ میلیارد ریال است که مقداری از مطالبات به کشاورزان پرداخت و هنوز مقداری پرداخت نشده است.