به گزارش افکارنیوز، غلامحسین حسینی نیا با تاکید بر اینکه شرکت های تعاونی موظف به ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها هستند گفت: هر شرکت تعاونی موظف است قبل از شروع فعالیت خود در این سامانه ثبت نام و اطلاعات مربوط به شرکت تعاونی خود را ثبت نماید.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امور ثبتی شرکت های تعاونی باعثمشروعیت فعالیت های آنان می شود اظهارداشت: ثبت دقیق اطلاعات شرکت های تعاونی صحت و سلامت امور آن شرکت را تضمین می کند و این تغییرات ثبتی باعثمی شود تا از سودجویی و کلاهبرداری در این شرکت ها جلوگیری شود.

وی افزود: اگر شرکت های تعاونی به درستی در سامانه ثبت نشوند همین سهل انگاری باعثصرف هزینه های زیادی خواهد شد. حسینی نیا گفت: هر اندازه این موضوع هوشمند و نظامند باشد، ساماندهی شرکت ها بهتر صورت می گیرد که این امر در بهبود فضای کسب و کار نیز موثر خواهد بود.

حسینی نیا با اشاره به اینکه در سند توسعه تعاون موضوع ساماندهی و ثبت شرکت های تعاونی به صراحت پرداخته شده است بیان داشت: هر شرکت تعاونی موظف است قبل از شروع فعالیت خود در این سامانه ثبت نام و اطلاعات مربوط به شرکت تعاونی خود را ثبت نماید و این یکی از کارهای زیربنایی در تشکیل و ثبت تعاونی ها به شمار می رود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود این سامانه باید هوشمند و به روز باشد و بتواند همواره آخرین وضعیت تعاونی ها را از جمله تعداد اعضا، میزان اشتغال و سرمایه نشان دهد. این موارد از جمله اطلاعات مهم و اساسی جهت درج اطلاعات تعاونی ها در این سامانه است.