به گزارش افکارنیوز، عیسی امامی، با اشاره به اینکه در نهایت پس از مشورت‌ اعضای شورای رقابت با مسئولان مربوطه فرمول نهایی دستور العمل قیمت گذاری خودرو این هفته اعلام خواهد شد، اظهار داشت: البته باید این نکته از متذکر شوم که فرمول قیمت گذاری خودرو در آخرین جلسه شورای رقابت تعیین شده بود اما به دلیل موضع گیری سخنگوی دولت، برای بررسی بیشتر فرمول قیمت‌گذاری اعلام آن به تعویق افتاد.

وی در رابطه با نظر دولت در مورد فرمول قیمت گذاری خودرو نیز افزود: به اعتقاد دولت قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند و باید در قالب بسته‌های حمایتی مانع افزایش قیمت خودرو در سطح بازار شد.

این عضو ناظر شورای رقابت در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه شورای رقابت هم به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت خودرو نیست، تصریح کرد: سه سناریو در فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی اعضاء شورای رقابت پیشنهاد شده است که در جلسه این هفته این پیشنهادات بررسی و در نهایت فرمول قیمت گذاری خودرو اعلام خواهد شد.

امامی با اشاره به اینکه در سناریوی اول قیمت خودرو مطلقا افزایش نخواهد یافت و حتی در برخی از خودروها روند کاهشی قیمت نیز دیده می‌شود، گفت: در سناریوی دوم که به خودروسازان ارائه شده افزایش قیمت خودرو متصور است ولی شیب آن بسیار ملایم خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر در سناریوی دوم قیمت محصولات داخلی با افزایش قیمت هم روبهرو شوند، این افزایش محسوس نخواهد بود و حقوق تولیدکنندگان نیز رعایت میشود، اما در سناریوی سوم قرار است که با تخصیص ارز دولتی به خودروسازان و همچنین با در نظر گرفتن دیگر حمایتهای دولتی، قیمتها حتی کاهش هم پیدا کند. البته اجرای این سناریو منوط به تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان از سوی دولت و بانکمرکزی است.