به گزارش افکارنیوز، قیمت انواع روغن جامد و مایع در بازار به شرح جدول زیر است:


انواع روغن خوراکی

نام

قیمت(تومان)

روغن مایع سرخ کردنی گالن ۲۲۵۰ گرمی لادن طلایی - صافولا

۱۳,۰۰۰

روغن مایع سرخ کردنی گالن ۲۲۵۰ گرمی ترد سرخ بهار -

۱۳,۰۰۰

روغن مایع کلزا ۹۰۰ گرمی ورامین - اتکا خرمشهر

۵,۴۵۰

روغن مایع مخلوط بطری ۶۷۵گرمی - گل بهار

۳,۱۱۰

روغن مایع لادن ۸۱۰گرمی آفتابگردان - صافولا بهشهر

۴,۹۰۰

روغن مایع سرخ کردنی بطری پت ۸۱۰ گرمی - نرگس شیراز

۴,۴۹۵

روغن مایع آفتابگردان۸۱۰گرمی ورامین - اتکاخرمشهر

۴,۹۰۰

روغن مایع آفتابگردان ۱۸۰۰ گرمی - گل بهار

۱۰,۶۰۰

روغن مایع ۹۰۰ گرمی کلزا - رعنا

۵,۴۵۰

روغن مایع ۸۱۰ گرمی سویا - عالیا گلستان

۳,۱۶۰

روغن مایع ۶۷۵ گرمی آفتابگردان - رعنا

۳,۲۸۰

روغن مایع ۶۷۵ گرمی کلزا - گلستان

۴,۱۰۰

روغن مایع ۸۱۰ گرمی کانولا - نینا

۴,۹۰۰

روغن قوطی ۵کیلوگرمی معمولی ورامین و اتکا

۲۱,۵۷۰

روغن زیتون بطری ۲۶۰ گرمی - یک و یک

۹,۶۰۰

روغن جامد ۴/۵ کیلویی طعم دار - گل بهار

۲۳,۸۳۰

روغن ۴/۵کیلویی گل بانو - اتکا

۱۹,۱۰۰

روغن نباتی نیمه جامد حلب فلزی ۱۶کیلوگرمی - گلناز

۶۵,۰۰۰

روغن نباتی صاف قنادی حلب فلزی ۱۶کیلویی - ماهیدشت ک

۷۷,۸۳۰

روغن نباتی نیمه جامد قوطی فلزی ۲/۷کیلویی - نرگس شی

۱۳,۱۴۹

روغن نباتی مایع بطری پت ۸۱۰ گرمی لادن نوع مخلوط فر

۴,۴۹۵

روغن نباتی مایع ۱۳۵۰ گرمی آفتابگردان رویال طلایی -

۷,۹۵۰

روغن نباتی با اسانس زعفران ۶۹۰گرمی - صافولا بهشهر

۵,۴۰۰

روغن مایع کلزا ۸۱۰ گرمی ورامین - اتکا خرمشهر

۴,۹۰۰