به گزارش افکارنیوز، هیات وزیران در دولت قبلی تصویب کرد، هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

توضیح ضروری با توجه به عدم ابلاغ مصوبات ۷۳۸۴۸ / ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴ / ۱۳۹۱ و ۲۶۲۶۵۵ / ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۱ از سوی دولت دهم مصوبات صدرالذکر توأماً با تصویب‌نامه شماره ۲۸۶۱۰ / ت۵۰۳۴۳ه مورخ ۱۸/۳ / ۱۳۹۳ درج و منتشر می‌شود.

روزنامه رسمی کشور

پذیرش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ ۲۷/۳ / ۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌شود:

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی