ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۸۱, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۳۲, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز - - - ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۲۹,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۳۵, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۳۲۵, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۲۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۰۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۶۹۵, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴. دو ایربگ ۳۴,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۴,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۶۶۱, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۷۵۰, ۰۰۰
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۳۹,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز. داشبورد جدید ۴۲,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۲۸۱, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۱,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۳,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۴,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ناموجود ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۶,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۴۳۱, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. V۸ دو ایربگ ۳۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۹۴۴, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ناموجود ناموجود
رانا LX. TU۵ ۳۳,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۰۰۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۵۱, ۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۷,۳۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۹۷۰, ۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰, ۰۰۰
دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ - - - - - -
دنا - ۲.۰ لیتری XUM - - - - - -
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ TL ۱۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ TL - - - - - -
پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۱,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۴۲۹, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۸۶۸, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۳۶۸, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۴۲۵, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۹۱۸, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۸۷۵, ۰۰۰
تیبا EX یورو ۴ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ناموجود ۲۱,۵۱۰, ۰۰۰
تیبا SX یورو ۴. دوگانه سوز ۲۶,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۵۳۹, ۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود - - -
وانت زامیاد ۲۴ ۲۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۴۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۳۹۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۶۰, ۰۰۰
وانت شوکا ناموجود ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ناموجود ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
زوتی. اس ۳۰۰ ۷۴,۸۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۶۵۰, ۰۰۰
برلیانس - V۵ ناموجود ۹۰,۶۰۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۱ ۱۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۲ ۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ناموجود ناموجود
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ناموجود - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ناموجود - - -
رنو تندر E۲ ۳۹,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۰,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۵,۶۰۰, ۰۰۰ ۴۳,۹۰۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ناموجود ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ناموجود ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۵۰,۷۰۰, ۰۰۰ ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۳,۷۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۶۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ناموجود ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۶. فول ۲۰۱۴ ۱۷۸,۰۰۰, ۰۰۰ وارداتی
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۲۵, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۱۶۳, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۳,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۶۷۱, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۵,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۵۰۱, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۸۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۷۱,۲۰۰, ۰۰۰ ۷۱,۱۹۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۵۰۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۴۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۴۴,۷۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۷,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
تیگو _ X۳۳ ۶۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۷۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ جدید اتومات ناموجود ۷۱,۹۰۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۵,۶۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۳,۶۸۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۱۵,۵۶۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۷,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۸,۵۵۶, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۲,۶۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک ۵۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰