به گزارش افکارنیوز، مجید بوجارزاده، در مورد علت تأخیر شرکت ملی گاز در اجرای مصوبه دولت مبنی بر افزایش کارمزد جایگاههای سی. ان. جی توضیح داد: شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه دولت از ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، تغییر کد جایگاههای سی. ان. جی را به منظور اجرای این مصوبه شروع کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که تغییر کد به چه دلیل انجام می‌شود گفت: با توجه به این که کارمزد جایگاههای سی. ان. جی در مصوبه دولت بر اساس نوع مالکیت پرداخت خواهد شد، نیاز بود که این جایگاهها تفکیک شوند. به دلیل این که تا پیش از این همه جایگاهها به یک میزان کارمزد دریافت می‌کردند، روند تفکیک جایگاه‌ها بر اساس کدهای تعریف شده کمی طولانی شده است.

او با اظهار این که طبق مصوبه دولت کارمزد جایگاه‌های سی. ان. جی بر اساس نوع سرمایه گذاری صورت گرفته، متفاوت است گفت: بر این اساس جایگاهها به چهار دسته تفکیک می‌شود؛ جایگاههایی که سرمایه‌گذاری آنها کاملاً دولتی است که بیشتر مربوط به شهرداری‌ها می‌شود؛ کارمزد این نوع جایگاه‌ها برای هر متر مکعب گاز ۷۰ تومان است. جایگاههایی که کلیه سرمایه‌گذاری به جز تامین کمپرسورها توسط بخش خصوصی انجام شده است، دسته دوم محسوب می‌شوند که کارمزد آنها برای هر متر مکعب گاز ۸۰ تومان است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: همچنین کارمزد جایگاههایی که کاملاً توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند در شهرهای بزرگ برای هر متر مکعب گاز ۱۴۰ تومان و در شهرهای کوچک برای هر متر مکعب گاز ۱۲۰ تومان است؛ این جایگاهها دسته سوم و چهارم را شامل می‌شوند.

بوجارزاده با اشاره به این که اقدامات صورت گرفته برای تغییر کد جایگاههای سی. ان. جی مراحل پایانی را طی می‌کند اظهار کرد: تفکیک جایگاهها تا نیمه اول تیرماه به پایان خواهد رسید.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: البته جایگاههای جدیدی که بعد از تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساخته شده‌اند، هم اکنون کارمزد خود را بر اساس مصوبه افزایش کارمزد دولت دریافت می‌کنند.

وی در مورد معوقات کارمزد جایگاهداران سی.ان.جی از زمان ابلاغ مصوبه دولت اعلام کرد: معوقات (مابهالتفاوت) کارمزد جایگاهها از ابتدای سال ۹۲ محاسبه و از زمانی که کل جایگاههای سی.ان.جی بر اساس کدهای تعریف شده تفکیک شد، این مابهالتفاوت پرداخت خواهد شد.