به گزارش افکارنیوز، اگر به دنبال خودروی دست دوم می گردید از این پس می توانید همراه با جدول های ما باشید تا روزانه خودروهای دست دوم در قیمت های مختلف را مشاهده نمایید.

این قیمت ها از سطح روزنامه و نیازمندی ها جمع آوری شده است.

مدل

سال تولید

توضیحات

قیمت(تومان)

توضیحات

پراید صبا

۸۱

یشمی، ۹سال تخفیف بیمه

۸.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۰۸۴۳۷۳

پراید صبا

۸۲

مشکی متالیک, فنی و اتاق سالم

۷.۸۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۸۰۸۳۸۰۱۹

پراید صبا

۷۶

سفید،بدون خط وخش وتصادف یکسال بیمه

۷.۶۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۵۸۶۴۸۶۶۸

پراید هاچ بک

۷۶

با لوازم - بیمه ۵ ماه

۶.۶۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۶۴۸۳۷۲۸

پژو ۴۰۵

۷۹

یشمی متالیک، ۱۰سال تخفیف بیمه، بدون تصادف

۸.۲۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۲۶۵۸۹۱۸

پیکان

۸۳

اتاق و فنی سالم لاستیک نو

۵.۹۵۰. ۰۰۰

۰۹۱۰۴۵۱۰۵۲۱

آردی

۸۲

یشمی، فنی سالم

۶.۷۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۲۰۶۶۱۰۶

آردی

۸۵

۱ سال بیمه کامل، سند دست اول

۷.۱۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۰۸۶۲۶۸۳۱

آردی

۸۰

نوک مدادی، فنی واتاق سالم

۶.۱۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۰۵۴۶۰۹۰۱

ماتیز

۷۹

مشکی, فوق العاده سالم

۷.۷۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۷۸۲۷۵۴۱۰

رنوP. K

۸۲

مشکی، فنی سالم

۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۸۹۲۲۳۷۶