به گزارش افکارنیوز، جدیدترین قیمت تبلت‌های دارای گارانتی موجود در بازار به شرح زیر است:
این هفته قیمت‌ها تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشته است.

ASUS

Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Asus - PadFone Mini۲-۱۶ - " ۷ ۱,۲۹۰, ۰۰۰
ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ ۱,۲۹۰, ۰۰۰
ASUS - MemoPadHD - ME۱۷۵KG - ۴G - " ۷-۲Sim ۷۰۰,۰۰۰
ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵-۸G + ۸G - " ۷-۲Sim ۶۲۰,۰۰۰
ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵CG - ۸G - " ۷-۲Sim ۶۱۰,۰۰۰
ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶G - " ۷ ۵۶۰,۰۰۰
Asus - Fonepad۷-۲۰۱۴ - FE۱۷۰-۸G - " ۷-۲SIM ۵۲۰,۰۰۰

IBM LENOVO

Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ ۹۴۰,۰۰۰
Lenovo - ideatab - S۶۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰
Lenovo - A۵۵۰۰ - HV - ۱۶G - " ۷ ۷۷۹,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱۶G - " ۷ ۶۱۰,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ ۶۲۵,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۳۳۰۰-۸G - " ۷ ۴۸۵,۰۰۰
Lenovo - Ideatab - A۱۰۰۰ - A۹-۸G - " ۷ ۳۴۰,۰۰۰

APPLE

Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ ۲,۷۲۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ ۲,۴۶۵, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - Wifi - ۶۴G - " ۹.۷ ۲,۳۴۵, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ ۲,۲۷۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ ۲,۰۶۵, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - Wifi - ۳۲G - " ۹.۷ ۲,۰۶۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ ۱,۹۷۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ ۱,۶۶۵, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۳۲G - " ۷.۹ ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۱۶G - " ۷.۹ ۱,۴۴۰, ۰۰۰

SAMSUNG

SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition - ۱۶G - " ۱۰.۱ ۱,۸۶۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ ۱,۶۹۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ ۱,۴۸۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ ۱,۲۸۹, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ ۱,۱۶۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶G - " ۸ ۱,۰۸۰, ۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ ۹۳۵,۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ ۷۶۰,۰۰۰
SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ ۷۹۰,۰۰۰

ILIFE

ILife - KidsPad - ۸G - " ۷ ۲۶۵,۰۰۰

TWINMOS

Twinmos - T۷۳GQ۱-۸G - " ۷ ۵۸۵,۰۰۰

DUAL

Dual - Domore - DU۷۳۰-۸G - " ۷ ۴۹۵,۰۰۰

PIERRE CARDIN

PierreCardin - PC۷۰۴-۴G - " ۷ ۲۶۰,۰۰۰