به گزارش افکارنیوز، سی ان ان اعلام کرد، بر اساس یک آمار محافظه کارانه منتشر شده در مجله روانپزشکی انگلیس طی روزهای اخیر، بحران و رکود اقتصادی بزرگ در اروپا، کانادا و ایالات متحده باعثافزایش ۱۰ هزار موردی خودکشی در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در این کشورها شده است.

دیوید استاکلر، استاد دانشگاه آکسفورد انگلیس و نویسنده ارشد این گزارش، با اشاره به محافظه کارانه بودن این آمار اعلام کرده است که در صورت عدم وجود محدودیت، این آمار را بالغ بر ۲۰ هزار مورد عنوان می کرده‌اند.

طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و با فرو رفتن بسیاری از کشورهای غربی در بحران اقتصادی، میلیون ها فرصت شغلی در این کشورها از بین رفته است و میلیون ها نفر خانه خود را از دست داده اند و آمار بدهی آنها افزایش داشته است که همین موارد آمار خود کشی در طی این سال ها را به شدت افزایش داده است.

تا قبل از بحران های اقتصادی و در سال ۲۰۰۷‌ آمارهای مربوط به خودکشی در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا سیری نزولی را داشته است اما این آمار از سال ۲۰۰۸ روند متفاوتی را در پیش گرفته است.

در میان کشورهای غربی تنها سوئیس و اتریش عملکرد مناسبی داشته اند. این کشورها پس از درگیر شدن در بحران های اقتصادی سیاست کمک به مردم خود را در پیش گرفته اند.

یکی از سیاست های این دو کشور کمک به افراد برای یافت شغل جدید بوده است که همین امر در کنار افزایش اشتغال بانوان برای کمک به اقتصاد خانواده میزان خودکشی در این کشورها را تقریبا ثابت نگهداشته است.

امنیت شغلی و مسکن از اصلیترین شاخصهای اجتماعی در حفظ سلامتی افراد محسوب می شود که می تواند تا حد زیادی در حفظ سلامت روانی افراد تأثیر گذار باشد.