به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو ، سعید مهذب ترابی گفت : سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) ابراز امیدواری کرد در هفته آینده تشریفات مناقصه برگزار و پس از آن عملیات جایگزینی یک میلیون دستگاه از کنتورهای موجود با کنتورهای هوشمند به تدریج آغاز شود.

به گفته مهذب ترابی، در مرحله نخست اجرای این طرح یک میلیون دستگاه کنتور هوشمند در مناطق خراسان، زنجان، بوشهر، اهواز، تهران و کرج نصب خواهد شد. مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) تصریح کرد: اجرای عملیات نصب این کنتورها با پیمانکاران بخش خصوصی است.