به گزارش مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ که از طریق آن اینترنت دایل آپ با سرعت ۵۶ کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می شود حدود یک سال است موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی، شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است چرا که مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای سال ۸۹ موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ را مصوب و اجرایی کرد که این موضوع با نارضایتی شرکتهای اینترنتی مواجه شد.

با این مصوبه هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط از ۲۵ هزار تومان به ازاء هر لینک E۱ درماه با افزایش حدود چهار برابری به رقم ۹۵ هزارتومان می رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز ۵۰ درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E۱ نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل می شد.

در راستای این تصمیم مخابرات و اعمال نرخ های جدید، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل آنکه این نرخ ها بدون تایید و هماهنگی با این سازمان ابلاغ و اجرایی شده بود به مخابرات اخطار داد و این تعرفه ها را غیرقانونی اعلام کرد.
با گذشت یک سال از کشمکش مخابرات و شرکتهای اینترنتی برای تعرفه خطوط E۱، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه های جدیدی را برای آبونمان این خطوط مصوب کرد.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر در مورد جزئیات مصوبه جدید آبونمان خطوط اینترنتی E۱ اظهار داشت: این مصوبه به شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده و به زودی به شرکتهای اینترنتی نیز اعلام می شود.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به ازای هر خط E۱ ملزم است ماهیانه مبلغ ۷۵ هزار تومان از شرکتهای اینترنتی بابت نگهداری دریافت کند و هزینه اولیه این خطوط نیز به ازای هر خط مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است اضافه کرد: این مصوبه از روز گذشته ابلاغ و لازم الاجرا شده است و هزینه ای که شرکت مخابرات از شرکتهای اینترنتی دریافت می کند باید براساس این مصوبه باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مبالغی که تا پیش از این مصوبه مخابرات از شرکتهای اینترنتی دریافت کرده است تاکید کرد: پیش از این طبق مصوبه مخابرات ملزم به دریافت ۳ میلیون تومان ودیعه بابت هر خط و ۲۵ هزار تومان هزینه ماهیانه از شرکتهای اینترنتی برای خطوط E۱ بود که اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته است قابل رسیدگی خواهد بود.

سبوحی با بیان اینکه مخابرات باید در این زمینه اضافه دریافتی از شرکتها را با تعرفه های مصوب تطبیق داده و مابه التفاوت را برگرداند در مورد مبلغ ۳ میلیون تومان ودیعه شرکتهای اینترنتی که هم اکنون در اختیار شرکت مخابرات است گفت: اگر مخابرات تمایل به برگشت مبلغ ۵/۲ میلیون تومان به عنوان مابه التفاوت این تعرفه نیست می تواند به صورت ماهیانه ۲ درصد از آبونمان خطوط شرکتهای اینترنتی کسر کند.

وی ادامه داد: به این معنی که مخابرات نمی تواند مبلغ ۵/۲ میلیون تومان حق اتصال اولیه این خطوط را پیش خود نگه داشته و مستهلک کند بلکه باید براساس این مبلغ ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان - نرخ دو درصد در ماه – را از هزینه ماهیانه شرکتهای اینترنتی کسر کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران برای آبونمان خطوط E۱ مبلغ بالایی بود که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات با آن موافقت نکرد.

از هر خط E۱ حدود ۳۰ کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند.