به گزارشافکارنیوز،رضا شیوا درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ورود شورای رقابت به بحثرانت ۶۵۰ میلیون یورویی که در وزارت صنعت، ‌معدن وتجارت اتفاق افتاده اظهار داشت: به طور حتم شورای رقابت در هر بازاری که تشخیص بدهد فضای رقابتی ندارد به منظور رقابتی‌ کردن فضا وارد آن می‌شود که بازار تجارت هم از این قاعده به هیچ عنوان مستثنی نیست.

وی ادامه داد: در صورت نیاز و ارجاع مدارک شورای رقابت وارد موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی می‌شود.

وی در خصوص تشکیل کمیته‌ی بانک، ‌بیمه و باز سرمایه در شورای رقابت نیز گفت: این شورا به طور جدی پیگیر راه‌اندازی این کمیته در شورای رقابت به منظور رقابتی تر کردن فعالیت در این حوزه‌ است.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که از این پس خودرو های فاقد یورو۴ پلاک نخواهند شد تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده که من هم شنیده‌ام مقرر شده تا پایان شهریور ماه سال جاری پلاک کردن خودروهای فاقد یورو ۴ از سوی نیروی انتظامی ادامه یابد.

وی همچنین در خصوص نحوهی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خودروها نیز گفت: ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قیمت تمام شدهی خودرو اخذ میشود.