به گزارشافکارنیوز،رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی شیر ایران افزود: باقی مانده یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی شیر به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار شده و فردا به دامداران پرداخت می‌شود.

وی افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده یارانه شیر را روز گذشته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأمین اعتبار کرده و امروز این مبلغ به حساب سازمان صنعت و معدن استان‌ها حواله می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی شیر اظهار داشت: پس از حواله ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه شیر به حساب سازمان صنعت و معدن استان‌ها، دامداران فردا می‌توانند الباقی یارانه خود را وصول کنند.

اواخر سال ۹۲ دولت برای حمایت از دامداران و جلوگیری از افزایش قیمت شیر ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه برای پرداخت به دامداران در نظر گرفت، از این مبلغ تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان به دامداران پرداخت شده بود و طبق گفته دبیر انجمن صنایع لبنی شیر ایران الباقی این یارانه یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان فردا به دامداران پرداخت می‌شود.

به ازای هر کیلوگرم شیر خام مبلغ ۱۹۰ تومان به عنوان یارانه به دامداران پرداخت میشود.