به گزارشافکارنیوز،بیشتر جوانان در ابتدای تشکیل زندگی مشترک با این مشکل مواجه می‌شوند. تغییر شیوه زندگی از زندگی تکنفره به زندگی مشترک باعثایجاد مقداری نوسان در مخارج زندگی می‌شود.

احساس مسئولیت، میل به خودکفایی، میل به ایجاد امنیت فکری در همسر، وجود اقساط ازدواج و… از مواردی است که گاهی تعادل را برهم می‌زند.

در ادامه به ذکر نکاتی در زمینه مدیریت درآمد و هزینه‌ها در خانواده اشاره می‌کنیم.

۱ - ابتدا در نظر داشته باشید بین خساست و داشتن فکر اقتصادی و صرفه جویی تفاوت‌های زیادی وجود دارد. بین اینکه شما بتوانید با توجه به درآمدتان خرج کنید و یا در پایان ماه کم نیاورید با اینکه در پایان ماه مقداری پول داشته باشید اما از احتیاجات اساسی خود و خانواده دست کشیده باشید تفاوت زیادی وجود دارد.

۲ - در قدم بعدی باید میزان درآمد و هزینه‌های یک ماه خود را فهرست کنید. با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌ها این کار را انجام دهید؛ به عنوان مثال در طول یک ماه چه مقدار هزینه صرف درمان می‌کنید، چه مقدار از درآمدتان خرج اقساط می‌شود یا چند وعده غذایی را در بیرون از خانه میل می‌کنید؟ در این مرحله هرچه دقیق‌تر باشید در مراحل بعدی موفق‌تر خواهید بود.

۳ - پیش از آنکه به خرید بروید آنچه را که نیاز دارید فهرست کنید. با این کار می‌توانید میزان خرید خود را تا حد زیادی کنترل کنید.

تا زمانی که به کالایی نیاز ندارید آن را تهیه نکنید زیرا تهیه زود هنگام کالا گاهی باعثخرابی و یا تمام شدن مدت ضمانت آن می‌شود در حالی که شما تنها زحمت نگهداری از آن را کشیده‌اید

۴ - خوب است حساب بانکی جداگانه‌ای برای ذخیره پول داشته باشید و هر ماه مقدار معینی را به آن حساب واریز کنید. این مبلغ هرچند ناچیز باشد، خواهید دید که روزی ارزشمند خواهد شد. در نظر داشته باشید به هیچ عنوان دست به موجودی این حساب نزنید و تنها برای ذخیره پول از آن حساب استفاده کنید مگر در موارد ضروری و خاص.

۵ - به یاد داشته باشید تا زمانی که به کالایی نیاز ندارید آن را تهیه نکنید. علاوه بر اینکه تهیه زود هنگام کالا گاهی باعثخرابی و یا تمام شدن مدت ضمانت آن می‌شود، باعثایجاد دلزدگی می‌شود و شما تنها زحمت نگهداری از آن را می‌کشید.

۶ - ایجاد تعادل منطقی بین خواسته‌ها و میزان درآمد ماهانه از دیگر ضروریاتی است که ما از آن غافل می‌شویم. خواسته‌های ما به خصوص با توجه به بازار عرضه، ممکن است هر روز متعدد‌تر و متنوع‌تر شود ولی این موضوع با توجه به میزان درآمد ثابت غیر منطقی به نظر می‌رسد.

۷ - با توجه به اینکه بازار بورس و سهام می‌تواند در پس انداز کردن به شما کمک کند پیشنهاد می‌کنم در اسرع وقت به خرید سهام اقدام کنید.

با این شرط که ماهانه سودی را که به دست می‌آورید دوباره صرف خرید سهام بیشتر کنید و به این ترتیب مقدار درآمدی را ذخیره کنید. بلند پروازی را کنار بگذارید و از مبالغ پایین‌تر آغاز کنید.

۸- در پایان هرماه به بررسی درآمد و مخارج زندگی بپردازید. با این کار میتوانید برای ماه آتی برنامهای دقیقتر داشته باشید. به یاد داشته باشید مدیریت هزینهها به نسبت کسب درآمد، نیازمند هوشمندی و ذکاوت بیشتری است و شما میتوانید با مدیریت هزینههایتان درواقع کسب درآمد کنید!