به گزارشافکارنیوز،هیأت وزیران در جلسه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در کمیسیون‌های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرده است.