به گزارشافکارنیوز،در این نشست معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، کارشناسان و اساتید دانشگاه حضور داشتند.

حسین مهرپور با بیان اینکه آشنایی با وزارت تعاون، کار و رفاه و مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به نوعی با مسائل حقوق بشر در ارتباط است گفت: یکی از مواردی که مورد استفاده و بررسی کارشناسان حقوق بشر است گزارش های مربوط به نهادهای تخصصی سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار(ILO) است.

وی افزود: سازمان بین المللی کار(ILO) در سال ۱۹۱۹ میلادی تشکیل شد که از همان سال های اولیه ایران عضو این سازمان شد و اساسنامه آن از سال ۱۹۲۱ اجرایی و در سال ۱۹۴۴ اعلامیه معروف " فیلادلفیا " منتشر شد که به نوعی اساسنامه ۱۹۲۱ را اصلاح کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۹۸ اعلامیه مربوط به حقوق بنیادین کار منتشر شد و برای همه دولت های عضو لازم الاجرا شد. در اعلامیه فیلادلفیا، تامین عدالت و برقراری حقوق مساوی و رفع تبعیض در زمینه های مختلف و روابط بین کارگر و کارفرما مورد تاکید قرار گرفت و در طول این سال ها اعلامیه ها، کنفرانس ها و توصیه های مختلفی در این رابطه وضع شد و اساس همه آنها نیز وصل گروه کارگری و کارفرمایی به هم بوده است.

وی با تاکید بر این که نقش دولت در مواجهه با کارگران باید بر عدم مداخله همراه بوده و وظیفه هماهنگی و هدایت را بر عهده گیرد تصریح کرد: ما باید بتوانیم به تناسب مقتضیات کشور تصمیم گیری کنیم و از قانون اساسی در این زمینه هم می توان کمک گرفت.

مهرپور تصریح کرد: در ارتباط با بحثکارگر و کارفرما و روابط بین آنها با اصول اولیه ای برخورد می کنیم و آن تصمیماتی است که بین دو طرف گرفته می شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: شغل نباید خلاف مصالح عمومی باشد و دولت موظف است با اعلام نیاز به مشاغل گوناگون برای همه شغل ایجاد کند و باید ساز و کارهای لازم را دست گیرد و هدایت کند شاید جامع ترین مسئله در این زمینه آزادی افراد، انتخاب و حضور و مشارکت آنان است.