به گزارشافکارنیوز،بورس فلزات لندن نوشت: قیمت فلزات اساسی برای پنج شنبه ۱۰ جولای ۲۰۱۴ مصادف با ۱۹ تیر ۹۳ مشخص شد.

هر تن آلومینیوم ۱,۸۸۵. ۵۰ دلار،

هر تن آلیاژ آلومینیوم ۱,۹۶۰ دلار،

هر تن کبالت ۳۱,۵۰۰ دلار،

هر تن مس ۷,۱۱۰ سنت،

هر تن سرب ۲,۱۴۹ دلار،

هر تن آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکای شمالی ۲,۳۵۵ دلار،

هر تن مولیبدن ۲۸,۵۰۰ دلار،

هر تن نیکل ۱۸,۹۷۵ دلار،

هر تن فولاد تخت ۳۹۵.۰۰ دلار،

هر تن قلع ۲۲,۱۰۰ دلار و

هر تن روی ۲,۲۵۸ دلار مورد معامله قرار گرفت.