به گزارشافکارنیوز،رحمانی فضلی در نهمین نشست دبیران ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: مسائل فرهنگی اعم از بحثحجاب و عفاف است البته حجاب و عفاف یکی از ابعاد جدی و بسیار مهم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ هم ویران ساز و هم آبادکننده است و هیچ کس نمی‌تواند این دو را نفی کند، گفت: آنقدر دامنه فرهنگ وسیع است که می‌توان گفت بستر ساز همه فعالیت‌هاست و باید به عنوان اصلی ترین موضوع به آن نگاه کرد. در حوزه اقتصادی کمکاری، منفعل بودن، عدم صرفه جویی و عدم نوآوری و نبوغ به فرهنگ کار و تلاش بازمی‌گردد همچنین در حوزه اجتماعی نیز روابط نامناسب، بزه‌کار‌ها را رصد کنیم به فرهنگ اجتماعی می‌رسیم.

وزیر کشور با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال است مشروطیت و قانون در ایران وجود داشته است، گفت: اما همین حالا وقتی مباحثاجتماعی و اقتصادی را تحلیل می‌کنیم می‌گوییم قانون رعایت نمی‌شود. در حوزه سیاسی به عنوان ملتی که به بلوغ سیاسی رسیده وقتی رفتارهای گروه‌های سیاسی را نقد می کنیم اولین مسئله این است که قانون رعایت نمی‌شود. چرا که فرهنگ قانون پذیری را در رفتارهای سیاسی مدنظر قرار نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سه مقطع به سه مسئله اشاره کردند که مبانی نظری حرکت ما در بستر فرهنگسازی است؛ اولین موضوع مقوله تهاجم فرهنگی بود که از سوی ایشان مطرح شد. آن زمان عده‌ای این مقوله را جدی نگرفتند ولی خود ایشان مرتبا به این مباحثاشاره داشت.

رحمانی فضلی افزود: بعد از مدتها به این نتیجه رسیدیم که موضوع مذکور چقدر موثر و به جا بوده است. متأسفانه به این موضوع بی توجهی شد و در شرایط عمومی جامعه نتوانستیم به عنوان یک جریان مطرح کنیم و برایش سازوکار اجرایی تعریف نشد. ایشان در مقطع بعد مسئله تغییرات اجتماعی را مطرح کردند و گفتند تغییرات اجتماعی یک امر حتمی در جوامع است که اگر آن را مدیریت نکنیم حتما تابعش خواهیم بود.

وی ادامه داد: ایشان فرمودند «ما باید سرعت و جهت تغییرات را تعیین کنیم» اما بازهم نتوانستیم فرمایش ایشان را در قالب‌های عملیاتی و اجرایی پیگیری کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در منطقه با مقوله‌ای به نام تکفیری‌ها مواجه هستیم، اظهار داشت: آیا مسئله‌ای به نام داعش و رفتارهای خشونت آمیز رفتارهای یک شبه بود هرکه اینطور فکر کند اشتباه کرده است. وقتی به مبانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب مراجعه کنیم می‌بینیم همین مسئله را هم تحت عنوان فرقه‌ها و جریانات باطل در گذشته نام برده اند اما در بحثتغییرات اجتماعی به این مسائل نپرداختیم و ناگهان دیدیم طی دو هفته رفتارهای خشونت آمیز و یک تحول اجتماعی در عراق رخ می‌دهد و دنیای اسلام را دچار بهت و نگرانی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سومین مسئله که از سوی ایشان مطرح شد درک زندگی بود موارد مطرح شده از سوی ایشان تکمیل کننده یکدیگر هستند اما باز هم به دست فراموشی سپرده شد و هیچ کجا نسبت به آن جریان سازی نشد. به حق باید نگران مسئله حجاب و عفاف باشیم زیرا مسئله اعتقادی و دینی ماست و از مبنای عقلی نیز خوب است که در جامعه بعضی از شرایط ارزشی رعایت شود تا باعثتعیین تکلیف رفتار افراد جامعه در حوزه های مختلف شود.

رحمانی فضلی گفت: موضوعاتی که امر اخلاقی و دینی است باید روش‌های برخورد با آن نیز دینی و اخلاقی باشد؛ نمی‌توانیم با خشونت، قهر و فشارهای بیش از حد مسائل را حل کنیم. البته کسانی که به صورت سازمان دهی شده، هدایت شده و منسجم بخواهند بنیان خانواده را ویران کنند و رفتارهای جوانان را به انحراف بکشانند باید با قهر با آنها مواجه شد.

وی خاطرنشان کرد: ۵ درصد جامعه در حوزه زنان اعتقادی به مسئله حجاب ندارند و باقی جامعه به این مسئله معتقد هستند ولی به چند دسته تقسیم می‌شوند. نخست معتقدین عامل یعنی کسانی که به این مقوله اعتقاد دارند و به آن عمل می‌کنند، دوم معتقدین دارای تسامح و دسته سوم افرادی که معتقد نیستند ولی آداب اجتماعی را رعایت می‌کنند. بخشی هم نه اعتقاد دارند و نه مراعات می‌کنند بلکه اصرار دارند خودنمایی داشته باشند.

وزیر کشور افزود: در حکومت پهلوی فرهنگ بدحجابی ترویج می‌شد اما اصالت دینی مردم ما با فرمان و رهبری امام خمینی(ره) به انفجار نور تبدیل شد. هجمه‌هایی که به فرهنگ جامعه ما در قالبهای مختلف صورت گرفت اگر به هر کشور دیگری وارد می‌شد دیگر آثاری از فرهنگ در آن کشور دیده نمی‌شد.

وی با بیان اینکه قبل از اسلام نیز حجاب در ایران یک مسئله ملی بوده و اسلام به آن هدف و انگیزه بیشتری داده است که باید آن را حفظ کنیم، تصریح کرد: واقعا در بحثعلم به مسئله حجاب کوتاهی کرده‌ایم و آن را نشناسانده‌ایم یا اگر خواسته‌ایم آن را بشناسایم به گونه‌ای نبوده که در فطرت و جان آدم‌ها بنشیند. ماباید علم به موضوع را با همت بالاتری پای کار بیاوریم.

رحمانی فضلی همچنین گفت: بخشی از ایمان مردم به عملکرد ما در حوزه های اجرایی بازمیگردد وقتی ما به عنوان مسئولین قوا در برخی موارد علیه یک دیگر افشاگری میکنیم و زمانی که یکدیگر را متهم میکنیم روی ایمان و رفتار مردم تأثیر میگذارد.